Kontingentsatser i OTF

Kontingentsatser i OTF gjeldende fra 01.01. – 31.12.2024

Kr 925,- for ordinært medlemskap

Kr 465,- for medlemskap med rett til redusert kontingent etter NTFs retningslinjer. Søknad må også sendes til OTF.

Kr 465,- for ikke-yrkesaktive

Kr 695,- for assosierte medlemmer (tannleger som har pliktmedlemskap i en annen lokalforening, men som ønsker å delta på OTFs kurs til medlemsbetingelser).

Kr 465,- for ikke-yrkesaktive assosierte medlemmer (det vil si at man ønsker opprettholde pliktmedlemskap i sin vanlige lokalforening, og samtidig ønsker å delta på OTFs kurs til medlemsbetingelser).

Kontingentsatsene for 2024 ble vedtatt av OTFs generalforsamling 7. november 2023.

Innmelding (nye) etter 1. august betaler halv medlemskontingent.

 

Kontingentsatser i OTF gjeldende fra 01.01. – 31.12.2023

Kr 880,- for ordinært medlemskap

Kr 440,- for medlemskap med rett til redusert kontingent etter NTFs retningslinjer. Søknad må også sendes til OTF.

Kr 440,- for ikke-yrkesaktive

Kr 660,- for assosierte medlemmer (tannleger som har pliktmedlemskap i en annen lokalforening, men som ønsker å delta på OTFs kurs til medlemsbetingelser)

Kontingentsatsene for 2023 ble vedtatt av OTFs generalforsamling 1. november 2022.

Innmelding (nye) etter 1. august betaler halv medlemskontingent.