Den Gyldne Tands vedtekter

Vedtekter for «Den Gyldne Tand»

§ 1 Formål
OTFs hederstegn er stiftet for å hedre medlemmer av OTF- eller andre – som har gjort seg fortjent til det. Det kan utdeles i gull eller sølv.
Et medlem skal som hovedregel inneha hederstegnet i sølv før man kan bli tildelt hederstegnet i gull.
Æresmedlemmer tildeles et spesielt hederstegn. Æresmedlemskap tildeles etter forslag fremlagt hederstegnutvalget, vedtak fattet av OTFs styre og votering på medlemsmøte som beskrevet i styrets vedtekter, § 3, pkt. 7 og § 4.

§ 2 Tildeling av hederstegn
Tildelingen av hederstegnet forestås av et utvalg bestående av tre tidligere dekorerte medlemmer, hvorav minst én må være innehaver av hederstegnet i gull. OTFs leder er også medlem av utvalget. Generalforsamlingen i OTF velger de tre utvalgsmedlemmer. Utvalget velger selv sin leder blant de tre valgte medlemmer.

§ 3 Virksomhet og drift
Utvalgets leder innkaller til utvalgsmøter, leder forhandlingene og bistår OTFs leder ved utdelinger av hederstegn. Utvalget har ansvaret for arkiv og sørger for anskaffelser av hederstegn og diplomer, fører protokoll over sine forhandlinger og register over samtlige dekorerte. Utvalget avgir årsmelding til styret om sitt arbeid.

§ 4 Hederstegnets insignier
Hederstegnets insignier er en stjerne med fem stråler (i sølv eller forgylt sølv, 27 mm i diameter).
I midten en tann i sølv eller forgylt sølv på en rund plate av blå emalje.
Det bæres i et 27 mm bredt bånd (blått med hvite kanter).
Hederstegnet til æresmedlemmer har samme design og størrelse og er i forgylt sølv med emaljerte stråler i hvitt og blått. Båndet er hvitt med blå kanter og agraff.
OTF dekker utgiftene i forbindelse med hederstegnet.

§ 5 Bæring av hederstegnet
Hederstegnet bæres til festantrekk. Med hederstegnet følger et diplom som skal være undertegnet av OTFs leder og utvalgets medlemmer. Hederstegnet til æresmedlemmer kan bæres sammen med OTFs hederstegn i gull eller sølv.

§ 6 Forslag til utnevnelser
Ethvert medlem av OTF kan fremme begrunnet forslag om utnevnelser.

§ 7 Forandring av vedtektene
Forandringer av disse vedtekter kan vedtas av generalforsamlingen i OTF med 2/3 flertall.

Korrigert for §-henvisninger etter endring av OTFs vedtekter på ekstraordinær generalforsamling 23.09.2014.