Medlemstall i OTF

Alle tall er pr. januar dersom ikke annet er oppgitt.
Øvrige medlemmer er inkludert pensjonister, studenter, assosierte medlemmer, videreutdannelse, permisjon, deltidsarbeidende, fritaksmedlemmer, æresmedlemmer m.m.

2024
Ordinære medlemmer 1031
Øvrige medlemmer 475
Totalt pr. februar 2024 1524

2023
Ordinære medlemmer 1051
Øvrige medlemmer 473
Totalt pr. februar 2023 1524

2022
Ordinære medlemmer 1061
Øvrige medlemmer 474
Totalt pr. februar 2022 1535

2021
Ordinære medlemmer 1016
Øvrige medlemmer 503
Totalt pr. januar 2021 1519

2020
Ordinære medlemmer 1039
Øvrige medlemmer 510
Totalt pr. januar 2020 1549

2019
Ordinære medlemmer 1019
Øvrige medlemmer 496
Totalt pr. februar 2019 1515

2018
Ordinære medlemmer 1019
Øvrige medlemmer 495
Totalt pr. januar 2018 1514

2017
Ordinære medlemmer 994
Øvrige medlemmer 508
Totalt pr. januar 2017 1502

2016
Ordinære medlemmer 963
Øvrige medlemmer 486
Totalt pr. januar 2016 1449

2015
Ordinære medlemmer 958
Øvrige medlemmer 507
Totalt pr. januar 2015 1465

2014
Ordinære medlemmer 960
Øvrige medlemmer 468
Totalt pr. januar 2014 1428

2013
Ordinære medlemmer 910
Øvrige medlemmer 465
Totalt pr. januar 2013 1375

201
Ordinære medlemmer 892
Øvrige medlemmer 450
Totalt pr. januar 2012 1342

2011
Ordinære medlemmer 942
Øvrige medlemmer 408
Totalt pr. januar 2011 1350

2010
Ordinære medlemmer 944
Øvrige medlemmer 483
Totalt pr. januar 2010 1427

2009
Ordinære medlemmer 916
Øvrige medlemmer 391
Totalt pr. mars 2009 1307

2008
Ordinære medlemmer 919
Øvrige medlemmer 385
Totalt pr. januar 2008 1304