Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retningslinjer for kontingentsatser i OTF 2020

 
Medlemskontingent til lokalforeningen skal betales til den lokalforeningen man er tilsluttet pr. 1. januar og må ikke forveksles med NTFs medlemskontingent.

Ordinært medlemskap700 kr 
Redusert medlemskap350kr
Pensjonistmedlemskap350kr
Assosiert medlemskap 
525kr

Redusert kontingent gis til medlemmer som hos NTF er registrert som:
Pensjonistmedlemmer.

Etter søknad kan det gis redusert kontingent for:
Medlemmer under odontologisk videreutdannelse, stipendiater og doktorgradsstudenter med redusert inntekt.
Medlemmer som arbeider i 50% stilling eller mindre.
Medlemmer som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer og som har fått innvilget rabatt hos NTF.
Medlemmer med permisjoner/fravær fra praksis som gir en vesentlig reduksjon i årsinntekt.
Medlemmer som blir langtids sykemeldt eller uføretrygdet.

Kortfattet søknad om redusert kontingent sendes otf@oslotann.no. Søknader blir kontrollert mot NTFs medlemsinformasjon.

Assosiert medlemskap
MNTF Tannleger som er medlem i andre lokalforeninger kan søke om assosiert medlemskap i OTF.
Kontingent for assosiert medlemskap er kr 525,- pr. år. (gjeldende fra 1.1. 2018).

Studentmedlemskap
Gratis for studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo.
Studenter som ønsker OTF-nytt tilsendt pr. post, må betale kr 350,- pr. år.

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer i OTF og OTFs medlemmer med æresmedlemskap i NTF gis fri kontingent.

Annet:
Kontingentfritak gis kun i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til Oslo Tannlegeforening, otf@oslotann.no.
Kontingenten følger kalenderåret.
 

Se OTFs vedtekter for medlemskap.

Oppdatert  ‎ 7.1.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening