Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retningslinjer for kontingentsatser i OTF 2019

 
Ordinær kontingent 700 kr 
Redusert kontingent 350kr
Assosiert medlemskap kontingent 
Gjeldende fra 1.1. 2018
525kr

Redusert kontingent gis til medlemmer som hos NTF er registrert som:
Pensjonistmedlemmer.

Etter søknad kan det gis redusert kontingent for:
Medlemmer under odontologisk videreutdannelse, stipendiater og doktorgradsstudenter med redusert inntekt.
Medlemmer som arbeider i 50% stilling eller mindre.
Medlemmer som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer og som har fått innvilget rabatt hos NTF.
Medlemmer med permisjoner/fravær fra praksis som gir en vesentlig reduksjon i årsinntekt.
Medlemmer som blir langtids sykemeldt eller uføretrygdet.

Kortfattet søknad om redusert kontingent sendes otf@oslotann.no. Søknader blir kontrollert mot NTFs medlemsinformasjon.

Assosiert medlemskap
MNTF Tannleger som er medlem i andre lokalforeninger kan søke om assosiert medlemskap i OTF.
Kontingent for assosiert medlemskap er kr 525,- pr. år. (gjeldende fra 1.1. 2018).

Studentmedlemskap
Gratis for studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo.
Studenter som ønsker OTF-nytt tilsendt pr. post, må betale kr 350,- pr. år.

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer i OTF og OTFs medlemmer med æresmedlemskap i NTF gis fri kontingent.

Annet:
Kontingentfritak gis kun i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til Oslo Tannlegeforening, otf@oslotann.no.no
Kontingenten følger kalenderåret.

Se OTFs vedtekter for medlemskap.

Oppdatert  ‎08‎.‎11‎.‎2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening