Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemstall i Oslo Tannlegeforening

 

Alle tall er pr. januar dersom ikke annet er oppgitt.
Øvrige medlemmer er inkludert pensjonister, studenter, assosierte medlemmer, videreutdannelse, permisjon, deltidsarbeidende og fritaksmedlemmer.

 2019
 
 Ordinære medlemmer
 1019
 Øvrige medlemmer
   496
 Totalt pr. 5. februar 2019
 1515
  
 2018 
 Ordinære medlemmer
 1019
 Øvrige medlemmer
 495
 Totalt pr. januar 2018
1514
  
 2017 
 Ordinære medlemmer
 994
 Øvrige medlemmer
 508
 Totalt pr. januar 2017
 1502
  
2016 
Ordinære medlemmer

963

Øvrige medlemmer

486

Totalt pr. januar 2016

1449

  
2015 
Ordinære medlemmer

958

Øvrige medlemmer

507

Totalt pr. januar 2015

1465

  
2014 
Ordinære medlemmer

 960

Øvrige medlemmer

 468

Totalt pr. januar 2014 1428
  

2013

 

Ordinære medlemmer

910

Øvrige medlemmer

465

Totalt pr. januar 2013

1375

 

 

2012

 

Ordinære medlemmer

 892

Øvrige medlemmer

 450

Totalt pr. januar 2012

 1342

  
2011 
Ordinære medlemmer

 942

Øvrige medlemmer

 408

Totalt pr. januar 2011

 1350

  
2010 
Ordinære medlemmer

 944

Øvrige medlemmer

 483

Totalt pr. januar 2010

 1427

  
2009 
Ordinære medlemmer

 916

Øvrige medlemmer

 391

Totalt pr. mars 2009 1307
  
2008 
Ordinære medlemmer

 919

Øvrige medlemmer 

 385

Totalt pr. januar 2008

 1304

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo Tannlegeforening