Obligatorisk etterutdanning

OTFs medlemsmøter og kurs gir tellende timer 
Medlemsmøter og kurs i regi av OTF gir tellende timer i NTFs etterutdanningssystem.
Deltakelse på OTFs kurs blir automatisk registrert hos NTF. Godskriving forutsetter at du har meldt deg på med riktig informasjon.
Er du ikke påmeldt eller ikke har møtt, blir heller ikke kurset godskrevet.

NTFs obligatoriske etterutdanning
Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege. Med obligatorisk etterutdanning ønsker NTF å sette en minimumsstandard for faglig oppdatering innen myndighetskrav, etikk og fag.

Foreningens obligatoriske etterutdanning er et minimumskrav og NTF anbefaler at medlemmene også deltar i ytterligere etterutdanning som er tilpasset den enkeltes behov.

Ordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer og være et løfte til, og en trygghet for, befolkningen og samfunnet. Obligatorisk etterutdanning skal vise at NTFs medlemmer har et bevisst forhold til yrkesutøvelsens viktige samfunnsansvar, og bidra til at medlemskap i NTF er et kvalitetsstempel.

Timekrav
Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 40 timer etterutdanning i perioden 1.1.2021 til 31.12.2022. Les mer om reglene for obligatorisk etterutdanning.

Hovedstyret har besluttet at det ikke skal gjennomføres sanksjoner mot medlemmer som etter forrige periode ikke oppfylte kravet i perioden 2016-2020. Dette er bestemt på bakgrunn av dagens situasjon. Vi har stor forståelse for at det for mange var vanskelig å oppnå nok timer i OEU den siste delen av perioden. Det er derimot viktig å merke seg at de som hadde registrert totalt mer enn 150 timer har fått overført inntil 30 timer til ny periode som startet 1. januar 2021.

Les mer om dette på NTFs nettsider