Rett til redusert pris på tannbehandling (unge voksne)

Ungdom og unge voksne får redusert på pris tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Oslo  

Tannhelsetjenesten i Oslo kommune har inngått et samarbeid med privatpraktiserende tannleger om behandling av unge voksne bosatt i kommunen da kapasiteten på de offentlige klinikkene for tiden er begrenset.

Privatpraktiserende tannleger som behandler denne aldersgruppen, følger retningslinjene som ligger på Oslo kommunes nettsider:

Rett til tannbehandling – tannhelsetjenesten i Oslo kommune

Skjemaer og maler for behandlere

Tannleger som har spørsmål rundt denne ordningen i Oslo kommune, kan kontakte:

Per Christian Prøsch, avdelingsleder og fylkestannlege, Oslo kommune. Telefon 21 80 21 80.

Trang Minh Dyngvold, tannlege og saksbehandler. Tilgjengelig på mandager og torsdager. Telefon 969 45 245.

 

Viken

Tannhelsetjenesten i Viken har kapasitet til å behandle pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten selv.

Les mer om den offentlige tannhelsetjenesten i Viken her:

Tannhelsetjenester – Viken fylkeskommune

 

Publisert 09.08.2023