Rett til redusert pris på tannbehandling (unge voksne)

Ungdom og unge voksne får redusert på pris tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Oslo  

Tannhelsetjenesten i Oslo kommune har inngått et samarbeid med privatpraktiserende tannleger om behandling av unge voksne bosatt i kommunen da kapasiteten på de offentlige klinikkene for tiden er begrenset.

Privatpraktiserende tannleger som behandler denne aldersgruppen, følger retningslinjene som ligger på Oslo kommunes nettsider:

Rett til tannbehandling – tannhelsetjenesten i Oslo kommune

Skjemaer og maler for behandlere

Tannleger som har spørsmål rundt denne ordningen i Oslo kommune, kan kontakte:

Per Christian Prøsch, avdelingsleder og fylkestannlege, Oslo kommune. Telefon 21 80 21 80.

Trang Minh Dyngvold, tannlege og saksbehandler. Tilgjengelig på mandager og tirsdager. Telefon 96 94 52 45.

Anne Beate Sønju Clasen, tannlege og saksbehandler.
Tilgjengelig mandager (hele dagen), tirsdager fra kl. 12:00 og onsdager (hele dagen). Telefon 96 94 13 19.

Se informasjon fra fylkestannlegen i Oslo om utvidelse av offentlig tannhelsetilbud for 25-26 åringer her (publisert 28.06.2024)

Akershus

Tannhelsetjenesten i Akershus har kapasitet til å behandle pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten selv.

Les mer om den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus her:

Tannhelsetjenester – Akershus fylkeskommune

 

Publisert 09.08.2023    Oppdatert 20.03.2024